AANWIJSVRAAG ALS VRAAGVORM.

Oktober – 2019 Savvy Vote, Savvy Tour en Savvy Klankbord kennen diverse vraagsoorten. Naast de open vraag, de multiple choice vraag en de diverse ratings is het nu ook mogelijk om een aanwijsvraag te gebruiken.

De aanwijsvraag maakt het mogelijk om gebieden op een foto als goed of fout te markeren. Tevens kunnen het aantal pogingen bepaalt worden een het maximaal aantal aanwijzingen.

Voorbeeld: Tijdens een studie over fractuurleer is het wenselijk om inzicht te krijgen welke vaardigheden men heeft op het gebied van het lezen van röntgenfoto’s. Wijs op de foto aan waar de specifieke breuk zichtbaar is.

Voorbeeld: Wijs op de foto aan waar je een bordje van de nooduitgang zou verwachten en waar de brandblusser moet hangen.