Home | De Return On Investment van je evenement.

De Return On Investment van je evenement.

Maart 2018 – Het betrouwbaar aantonen van de Return On Investment (ROI) bij een evenement is nog niet zo eenvoudig. De verleiding is dan ook groot om na afloop van het evenement er nauwelijks tot geen aandacht aan te besteden. Het evenement is immers geweest, bezoekers lijken tevreden en komen de volgende keer vast weer… of toch niet?

Het probleem bij het achteraf vaststellen van de ROI is vaak groot, omdat er op voorhand geen duidelijk doelstelling is bepaald. Als je vooraf een SMART doelstelling bepaalt, kun je ook eenvoudig de meetpunten bepalen om de ROI vast te stellen. Een SMART doelstelling is Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Maar hoe zorg je ervoor dat deze doelstelling op een slimme manier gemeten wordt?

Je kunt na afloop een evaluatieformulier opsturen of aan het eind van het evenement een evaluatieformulier laten invullen. De respons hierop is over het algemeen niet veel meer dan 8%. Dat is meestal niet voldoende om conclusies aan te verbinden. Daarnaast is deze meting onzuiver. De meest zuivere meeting krijg je als je direct na een activiteit een beknopte evaluatie afneemt. Zo verzamel gedurende het evenement feedback waar je tevens tijdens het evenement al op kunt anticiperen. Hoe meer meetmomenten je inbouwt, hoe zuiverder de ROI te bepalen en te onderbouwen is.

Dat is nog niet alles. Je kunt nog veel meer meetmomenten inbouwen, zonder dat dit invloed heeft op de bezoekerservaring. Werk voor de verandering tijdens een presentatie eens met vragen en stellingen over het desbetreffende onderwerp. Zo ontstaat er interactie en je krijgt veel informatie en data. Stel de vragen slim, zodat de gegeven antwoorden ook bruikbaar zijn om de ROI te onderbouwen. Begin met een stelling en verwerk later in de presentatie een controlevraag. Stuur na afloop geen compleet evaluatieformulier meer op, maar test middels een paar korte vragen wat er nog van de beoogde boodschap is blijven hangen. Dit is voor iedereen leuker en beter.

Het aantal respondenten gaat daardoor ook flink omhoog en kan wel oplopen tot ver boven de 40%, waardoor de ROI meeting betrouwbaarder is dan op basis van een enkele evaluatie na afloop. Al deze meetgegevens zijn de basis voor een volledige rapportage die direct na afloop beschikbaar is voor de stakeholders. Dat is pas Savvy!

Hoe wij dat doen? Savvy ontwikkelt in-house interactieve tools die kennisdeling stimuleren op congressen en evenementen. Deelnemers creëren middels het gebruik van deze tools veel relevante meetgegevens, waaronder ook de evaluatieresultaten. Na afloop verwerkt het systeem alle gegevens tot een betrouwbare rapportage, die inzicht geeft in de ROI, gekoppeld aan de SMART doelen.