Home | De ultieme orkestopstelling.

De ultieme orkestopstelling.

November 2018 – Het bepalen van de ultieme orkestopstelling is een van de belangrijkste taken van Lahav Shani, chef-dirigent van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Het 100 jarige Nederlandse symfonieorkest, met als thuisbasis “de Doelen” in Rotterdam, heeft ruim honderd orkestleden. De mening van deze orkestleden weegt zwaar mee in het bepalen van de optimale orkestopstelling.  

 Stapels papieren evaluaties

Om de mening van de leden te inventariseren namen leden van het orkest om toerbeurt plaats in de zaal om hun ervaringen over de geluidservaring of podiumakoestiek te delen. Na verschillende aanpassingen in de opstelling werd dit proces veelvuldig herhaald. Dit zou resulteren in grote stapels papieren evaluatieformulieren die met de hand beoordeeld zouden moeten worden om, na een tijdrovende klus, de uiteindelijk de optimale opstelling van het orkest te kunnen bepalen. 

Snel en transparant

In aanloop naar een nieuw seizoen werd kritisch gekeken naar dit proces. Het verzamelen van de meningen moest eenvoudig, transparant en betrouwbaar. Het verwerken en het inzichtelijk maken van de resultaten moest gestructureerd plaatsvinden en vooral snel. Dit alles met als doel een substantiële tijdswinst te realiseren bij de analyse van de meningen. 

Digitale evaluatie

Savvy Congress heeft ruime ervaring in het snel, betrouwbaar en eenvoudig verzamelen van feedback van congresbezoekers, waarbij de resultaten real-time in een overzichtelijk dashboard worden weergegeven. Deze techniek kon met een paar simpele aanpassingen 1 op 1 worden toegepast op het vraagstuk het symfonieorkest. Alle leden kregen twee dagen lang een Savvy tablet met daarop een digitaal evaluatieformulier, een onderdeel van Savvy Vote. Per opstelling gaf elke musicus aan de hand van 17 vragen binnen enkele minuten aan wat hun beleving was bij de geluidservaring of podiumakoestiek. Tevens werd daarbij de locatie waar de musicus zich bevond in de zaal of op het podium vastgelegd.

24.000 meningen in 1 dag

Savvy Vote verzamelde in een dag tijd een kleine 24.000 meningen over 14 verschillende opstellingen. Aan de hand van de gezamenlijke feedback van de orkestleden zal Lahav Shani en het management bepalen hoe de definitieve opstelling zal worden.