Home | Evenement sponsoren overtuigen met feiten.

Evenement sponsoren overtuigen met feiten.

Oktober 2019 – Sponsoring maakt het organiseren van impactvolle events mogelijk. Maar hoe overtuig je sponsoren dat hun investering tot het gewenste resultaat leidt? Het begint natuurlijk met een goed sponsorvoorstel dat aansluit bij de bedrijfsdoelstellingen en past bij het event. Maar echt overtuigen doe je met feiten. Het is belangrijker dan ooit om aan te tonen dat de investering van de sponsor verantwoord en rendabel is. Zonder zichtbaar rendement zal een sponsor niet zomaar een tweede keer de beurs trekken. Hoe maak je de impact slim zichtbaar?

SMART

Veel sponsoren werken met SMART doelstellingen (Specifiek-Meetbaar-Acceptabel-Realistisch) om hun resultaat te kwantificeren. Deze doelen zijn vaak goed meetbaar, waardoor het niet moeilijk is om de impact zichtbaar te maken. Je kunt dit op verschillende manieren doen. Een veel gebruikte methode is het achteraf versturen van een evaluatieformulier. Los van de vraag of er voldoende respons terugkomt op de evaluatie om betrouwbare uitspraken te kunnen doen, geeft deze methode vaak geen goed beeld van de impact. Bezoekers kunnen zich achteraf niet goed meer herinneren wat een sponsorboodschap tijdens het event met hun beeldvorming heeft gedaan. De oplossing is eenvoudig: bouw tijdens het event meerdere meetmomenten in.

MEER MEETMOMENTEN

Met meerdere meetmomenten realiseer je een betrouwbare totaalmeting waarmee het resultaat op het gewenste sponsoreffect inzichtelijk wordt. Om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor bezoekers om mee te doen, is het belangrijk om verschillende methodes en momenten in te bouwen. 

  • Biedt alle bezoekers via de smartphone een korte vragenlijst aan bij de start van het event. Daarmee heb je een direct een goede nulmeting. 
  • Laat het publiek tijdens keynotes reageren op vragen en stellingen. Dit verhoogt niet alleen de interactie met het publiek, het geeft ook een goed beeld van de impact van het onderwerp. 
  • Sluit break-out sessies en/of workshops af met een korte vragenlijst die aansluit bij het thema van de sessie en/of workshop.
  • Biedt voor de netwerkborrel een tweede vragenlijst aan via de smartphone met een eindevaluatie. Na het verzenden van de evaluatie, verschijnt bijvoorbeeld een voucher in beeld die recht geeft op een goed gevulde goodiebag. 

DIRECT OVERTUIGEN

Nog voor de netwerkborrel zijn de effecten van het event en de sponsorbijdrage al inzichtelijk. Een vergelijking van de nulmeting met de eindevaluatie geeft direct een betrouwbare score. Een betere manier om tijdens de borrel een overtuigend gesprek aan te gaan is er niet.