Is jouw evenement AVG-proof?

Published On: 15 juli 2022| 431 words| Categories: Blogs|

Om de gegevens goed te beveiligen is het Savvy platform AVG-proof.

Wat is AVG?

Wat is gegevensbescherming?

Is het nodig voor jouw evenement?

Om deelnemers toegang te geven tot het evenement of om informatie te voorzien, heb je vaak gegevens van hen nodig. Voor besloten vergaderingen of evenementen is het van belang dat niet iedereen zomaar toegang heeft en dat een digitale omgeving afgesloten is. Maar ook de gegevens bij een fysiek evenement moeten in het proces goed beschermd zijn. Om er zeker van te zijn dat de juiste personen toegang krijgen tot het evenement zijn een aantal persoonlijke gegevens nodig, zoals de naam, de telefoonnummer en het emailadres.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de Europese wet inzake de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens die op 25 mei 2018 van kracht is geworden. De EU verordening richt zich op hoe bedrijven en andere organisaties omgaan met verwerken van persoonsgegevens.

Deze privacywet is opgesteld om de privacy rechten van de mensen te vergroten en respecteren.

De wet is van toepassing op alle organisaties die gegevens van EU-burgers verwerken of goederen en/of diensten verkopen aan EU-burgers. Deze wet geldt ook voor bedrijven en organisaties die niet binnen de EU gevestigd zijn maar wel gegevens verzamelen over EU-burgers.

Bij elke stap van het bedrijfsproces moet rekening worden gehouden met de regelgeving, inclusief taken zoals het verzenden van offertes, facturen of nieuwsbrieven.

Wanneer een bedrijf of organisatie zich niet aan de wet houdt, kunnen er consequenties aan vast zitten zoals boetes en schadevergoedingen.

HET SAVVY PLATFORM

Savvy Congress biedt een veilige en afgesloten omgeving aan. Een van de belangrijkste actiepunten is het gebruik van een verwerkersovereenkomst. Elke klant van Savvy Congress dient een verwerkersovereenkomst te ondertekenen voorafgaand aan een project. De belangrijkste reden is het beschermen van de privacy van de deelnemers en de opdrachtgever. De persoonsgegevens worden enkel gebruikt om het evenement te organiseren en om de deelnemers te informeren. Drie weken na het evenement verwijdert Savvy Congress alle gegevens van de deelnemers, zodat er niets wordt bewaard.

Wil je meer weten over hoe jij AVG-proef te werk kan gaan? Neem dan contact met ons op!

HOW CAN WE HELP

DEMO AANVRAAG

BELLEN

085 – 76 02 560

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF